Selecteer een pagina

 Documenten Kwaliteitskader VIVIS

 

Revalidatiemodel

In het revalidatiemodel wordt beschreven welke stappen in het behandeltraject van de cliënt gezet worden.

Kwaliteitskader Revalidatiemodel

NOG richtlijn

Het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) heeft een richtlijn ontwikkeld op basis waarvan (oog)artsen cliënten doorverwijzen voor revalidatie. Pas als een cliënt aan de criteria voor verwijzing voldoet is ZG-zorg geïndiceerd.

Richtlijn visusstoornissen revalidatie en verwijzing

 

PAI systematiek (Participation Activity Inventory)

De PAI systematiek is een evidence based methodiek, ontwikkeld door de VU, gebaseerd op ICF om hulpvraag/vragen van cliënt in kaart te brengen en revalidatieplannen op te baseren.

PAI toelichting

Activity Inventory

VIVIS productenboek

Zorgprogramma’s

In het kader van het ZG traject zijn door de sector zorgprogramma’s ontwikkeld die door de instellingen worden gehanteerd. Toegewerkt wordt naar een model waarbij de zorg wordt bekostigd op basis van de verschillende behandeltrajecten.

Zorgprogramma’s Visueel 2016

ZG-behandeling en cliënten binnen de Wlz

Het zorginstituut heeft geduid wanneer ZG-behandeling aan clienten die op basis van een andere grondslag in de WLz verblijven kan worden gegeven. Deze lijn wordt gehanteerd in de samenwerking met andere zorgaanbieders.

Zorginstituutbehandeling ZG en WLz

Structurele meting cliënttevredenheid

De VIVIS-instellingen meten structureel de tevredenheid onder de volwassen cliënten.

Tevredenheidsmeting

Vragenlijst

Tevredenheidsbrief

Branchecurriculum

Ten behoeve van de specifieke deskundigheid beschikt de sector over specifieke vakbekwaamheids- programma’s vastgelegd in het branchecurriculum.

Curriculum Branche Opleidingen