Selecteer een pagina
Dit is een pijl
Oudere blinde man met stok en geleide hond

 

VIVIS kwaliteitskader visuele revalidatie

De instellingen voor mensen met een visuele beperking (VIVIS) zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zintuiglijk gehandicaptenzorg van goede kwaliteit. Voor de behandeling die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gewerkt aan een update van het kwaliteitskader dat de leden van VIVIS hanteren bij hun zorg- en dienstverlening.

Dit kwaliteitskader zal in het najaar beschikbaar komen op deze website