Selecteer een pagina
Dit is een pijl
Oudere blinde man met stok en geleide hond

 

VIVIS kwaliteitskader visuele revalidatie

De instellingen voor mensen met een visuele beperking zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zorg van goede kwaliteit. Voor de ZG-behandeling  aan mensen met een visuele beperking, die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geleverd, is een kwaliteitskader ontwikkeld dat de leden van VIVIS hanteren en verzekeraars kunnen gebruiken voor de zorginkoop, de selectie van de aanbieders en de beoordeling van declaraties. Per 2020 geldt een nieuwe prestatiestructuur. Onderstaande set van documenten vormt  het met het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en cliëntenorganisaties afgesproken kwaliteitskader voor 2020.