Selecteer een pagina
Dit is een pijl
Oudere blinde man met stok en geleide hond

VIVIS kwaliteitskader visuele revalidatie

 

De instellingen voor mensen met een visuele beperking (VIVIS) zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zintuiglijk gehandicaptenzorg van goede kwaliteit. Voor de behandeling die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geleverd, is een kwaliteitskader ontwikkeld. De leden van VIVIS hanteren dit kader bij hun zorg- en dienstverlening. Verzekeraars kunnen het kwaliteitskader gebruiken voor de zorginkoop, de selectie van de aanbieders en de beoordeling van declaraties.

De documenten op deze website vormen samen met het kwaliteitskader voor 2017. Dit kader is afgestemd met cliƫntenorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS.